Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Mathenesserlaan 275 Veiling in Rotterdam 3021 HG

Mathenesserlaan 275 veiling

3021 HG Rotterdam
Geveild

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

op 12 december 2018 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

ER IS EEN KIJKMOMENT OP DINSDAG 11 DECEMBER TUSSEN...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1906 Woonoppervlakte 167 m² Aantal kamers 5
Lees meer

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

op 12 december 2018 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)
ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

ER IS EEN KIJKMOMENT OP DINSDAG 11 DECEMBER TUSSEN 15:00 EN 16:00 UUR.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie C, complexaanduiding 5299-
A appartementsindex 4, omvattende:
a. het één/tweede aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met de zich
daarop bevindende opstallen van het pand en erf, plaatselijk bekend te Rotterdam,
Mathenesserlaan 275, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend
gemeente Delfshaven, sectie C, nummer 4072, groot één are en vierendertig centiare (1 a, 34
ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste- en tweede
verdieping met trapopgang in het souterrain en op de beletage en verder toebehoren,
plaatselijk bekend te 3021 HG Rotterdam, Mathenesserlaan 275B.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd
en/of in gebruik gegeven aan een derde.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het
verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De
verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van
huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom
en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het
bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de
Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het
lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 november 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore
van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun
financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 januari 2019.
Info: veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 739, in behandeling bij
J.M.Y. Rob (jiska.rob@roxlegal.nl).

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Omdat wij geen toegang tot de woning hebben verkregen zijn de opgegeven maten conform de BAG.
Overdracht Status Geveild Aanvaarding Per datum Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Bouwjaar 1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan drukke weg Indeling Woonoppervlakte 167 m² Inhoud 501 m³ Aantal kamers 5 Aantal slaapkamers 4 Aantal woonlagen 2 woonlagen Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Garage Geen garage Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, Betaald parkeren, Parkeervergunningen Dak Soort dak plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Matig tot redelijk Onderhoud buiten Matig tot redelijk Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Delfshaven Sectie C Perceelnummer 5299 Index 4 Eigendomssituatie Volle eigendom
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.