Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Bergweg 215 A in Rotterdam 3037 EJ

Bergweg 215 a

3037 EJ Rotterdam
Veiling

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 29 januari 2020 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl) ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

HELAAS ZIJN ER GEEN BEZICHTIGINGEN MOGELIJK

het appartementsrecht,...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1906 Woonoppervlakte 128 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 29 januari 2020 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl) ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

HELAAS ZIJN ER GEEN BEZICHTIGINGEN MOGELIJK

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, complexaanduiding
5828-A appartementsindex 2, omvattende:

a. het één/tweede (1/2e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw,
omvattende een beneden en afzonderlijke bovenwoning met ondergrond en verder
toebehoren, plaatselijk bekend te 3037 EJ Rotterdam, Bergweg 215, ten tijde van de splitsing
in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie Y, nummer 4785,
groot één are en vijf centiare (1 a en 5 ca); en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping, zolder en
verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3037 EJ Rotterdam, Bergweg 215 A.

Het taxatierapport vermeld onder meer:
"In de omgeving is sprake van een verhoogde risico op funderingsproblemen. Of er daadwerkelijk
sprake is van gebreken aan de fundering kan pas worden vastgesteld na specialistisch onderzoek."
Enzovoorts
"Ja, de woning dient gemoderniseerd te worden, op de zolderverdieping is sprake van een
vochtprobleem/lekkage, schilder- en houtwerk kozijnen en goten verdient aandacht verdient
aandacht. De kosten van herstel zullen hoger zijn als de gestelde norm is de verwachting"
Enzovoorts
"Ja, geadviseerd wordt het vochtprobleem/lekkage nader te laten onderzoeken.".
De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de
Basisregistratie Personen) - als volgt: mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers
bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of
waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting,
maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod
te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of
de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.
Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het
lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is
afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 14 januari 2020 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van
bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van
biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare
verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun
financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder
(voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een
minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan
bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan
wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 februari 2020.
Info: veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij
J.M.Y. Rob.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderzins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Omdat wij geen toegang tot de woning hebben verkregen zijn de opgegeven maten conform de BAG.
Overdracht Status Beschikbaar Aanvaarding Per datum Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement bovenwoning Subtype woning Etagewoning permanent Bouwjaar 1906 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In centrum, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 128 m² Inhoud 384 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 2 woonlagen Gelegen op 1e woonlaag Balkon Ja Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Matig Onderhoud buiten Matig Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Rotterdam Sectie Y Perceelnummer 5825 Index 2 Eigendomssituatie Zie akte
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Bieding
Gegevens
Financiële voorwaarden
Voorwaarde bouwtechnische keuring
Aanvullende informatie
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring