Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Geveild
Plein 1953 117 in Rotterdam 3086 EJ

Plein 1953 117

3086 EJ Rotterdam

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Helaas zijn er geen bezichtigingen mogelijk.

op 6 december 2017 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur,

via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)
t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1960 Woonoppervlakte 54 m² Aantal kamers 2
Lees meer

Kaart

Route van naar Plein 1953 117, 3086 EJ Rotterdam

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Helaas zijn er geen bezichtigingen mogelijk.

op 6 december 2017 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur,

via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)
t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie L, complexaanduiding 1408-A, appartementsindex 48, omvattende:
a. het negen/één duizend tweehonderd tiende (9/1.210e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met flatgebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Plein 1953 75 tot en met 184, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois sectie L nummer 583 groot acht aren, zevenenzestig centiaren (8 a, 67 ca), welk kadastraal perceel met nummer 583 is belast met een zakelijke recht van opstal, inhoudende het recht om op, aan en boven het gebouw zendmasten, (schotel)antennes en andere apparaten en voorwerpen voor telecommunicatieve diensten alsmede constructies en objecten voor reclamedoeleinden te hebben of te verkrijgen, gevestigd bij akte op één februari tweeduizend verleden voor mr. M.P.P.F. Groutars, destijds notaris te Maastricht, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op twee februari tweeduizend in deel 19825, nummer 39 ten behoeve van Stienstra Commercieel Vastgoed I B.V., statutair gevestigd te Heerlen; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Plein 1953 117 te 3086 EJ Rotterdam;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie L, complexaanduiding 1408-A, appartementsindex 150, omvattende:
a. het één/ één duizend tweehonderd tiende (1/1.210e) onverdeeld aandeel in hiervoor onder 1. vermelde gemeenschap; en
b. het recht op het uitsluitend gebruik van berging gelegen in het souterrain, plaatselijk bekend Plein 1953 (ongenummerd) te Rotterdam.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 2 januari 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 21 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 2 januari 2018.

Info: veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. J.M.Y. Rob.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Omdat wij geen toegang tot de woning hebben verkregen zijn de opgegeven maten conform de BAG.
Overdracht Status Geveild/Verkocht bij inschrijving Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement Bovenwoning Bouwjaar 1960 Bouwperiode 1960-1970 Bouwvorm Bestaande bouw Indeling Woonoppervlakte 54 m² Inhoud 160 m³ Aantal kamers 2 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 1 woonlaag Balkon Ja Energie Eigendom Eigendom Buitenruimte Tuin Geen tuin Parkeergelegenheid Garage Geen garage Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Slecht, Matig Onderhoud buiten Slecht, Matig Kadaster: L 1408 Charlois Oppervlakte 0 m²
Route van naar Plein 1953 117, 3086 EJ Rotterdam

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen

Doorsturen

Gebruik het onderstaande formulier om deze woning door te sturen.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger
Opmerkingen

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Doorsturen

Deze woning wordt doorgestuurd naar de door u opgegeven gegevens.