Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Holysingel 198 in Vlaardingen 3136 LE

Holysingel 198

3136 LE Vlaardingen
Geveild

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

HELAAS ZIJN ER GEEN BEZICHTIGINGEN MOGELIJK.

op 10 juli 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V....
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1970 Woonoppervlakte 34 m² Aantal kamers 1
Lees meer

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

HELAAS ZIJN ER GEEN BEZICHTIGINGEN MOGELIJK.

op 10 juli 2019 bij inzet en afslag vanaf 09:30 uur,
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan RoX Legal. B.V.

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, complexaanduiding 2091-A, appartementsindex 64, omvattende:
a.het vijf negenhonderd tweeëntachtigste (5/982ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht eindigende op veertien maart tweeduizend vijfenzestig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten daarop van de erfpachter met betrekking tot de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Holysingel 10 tot en met 72 (even nummers) (garages) en 74 tot en met 272 (even nummer) (woningen) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie K, nummer 2087, groot zeven en vijftig are en dertien centiare (57a 13 ca);
b.het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op vijfde verdieping metberging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te3136 LE Vlaardingen, Holysingel 198.

Het recht van erfpacht is tijdelijk en loopt tot en met 14 maart 2065.
De erfpachtcanon bedraagt drieëndertig euro en veertig cent (€ 33,40) per jaar vooraf te voldoen op twee januari van ieder jaar, voor het eerst op 2 januari.
Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is -voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) -als volgt:
administratief onbewoond en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtscanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 juni 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal striktde hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet(tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 6 augustus 2019.

Info: veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 712, in behandeling bij S.Tang Ali.


Van Kleef NVM Makelaars is de NVM-makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen NVM-makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen bij de aankoop van dit object.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief., omdat wij geen toegang tot de woning hebben verkregen zijn de opgegeven maten conform BAG.
Overdracht Status Geveild Aanvaarding Per 06-08-2019 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement galerijflat Bouwjaar 1970 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan drukke weg en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 34 m² Inhoud 102 m³ Aantal kamers 1 Aantal slaapkamers 1 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 5e woonlaag Balkon Ja Buitenruimte Tuin Geen tuin Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Slecht tot matig Onderhoud buiten Slecht tot matig Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Kadastrale gegevens Gemeente Kralingen Sectie K Perceelnummer 2091 Index 64 Eigendomssituatie Zie akte
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Bieding
Gegevens
Financiële voorwaarden
Voorwaarde bouwtechnische keuring
Aanvullende informatie
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring