Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Datheenstraat 281 in Vlaardingen 3132 PG

Datheenstraat 281

3132 PG Vlaardingen
Geveild

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop

(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

HELAAS ZIJN ER GEEN BEZICHTIGINGEN MOGELIJK

op 18 april 2018 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Woonoppervlakte 80 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

Openbare executoriale verkoop

(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

HELAAS ZIJN ER GEEN BEZICHTIGINGEN MOGELIJK

op 18 april 2018 bij inzet en afslag vanaf 9:30 uur, via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (nationalevastgoedveiling.nl)

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H, complexaanduiding 1251-A, appartementsindex 5, omvattende:

a. het tien/zesentachtigste (10/86e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het tot en met veertien mei tweeduizend tweeënzestig durend erfpachtsrecht op de grond, eigendom van de gemeente Vlaardingen, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde een flatgebouw bevattende acht woningen en zes garages met toebehoren, plaatselijk bekend Datheenstraat 273 tot en met 299 (oneven nummers) te Vlaardingen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Vlaardingen, sectie H nummer 1246, groot zeven are en vijfennegentig centiare (07.95 a);

b. het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede verdieping met bijbehorende berging in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Datheenstraat 281 te 3132 PG Vlaardingen,

Het erfpachtrecht eindigt op 14 mei 2062. De erfpachtcanon bedraagt vijfentachtig euro en éénendertig eurocent (€ 85,31) per jaar te voldoen op twee januari van ieder jaar. De erfpachtcanon is niet afgekocht. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper. Achterstand erfpachtcanon pro memorie.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan

overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten, de eventuele achterstallige erfpachtscanon en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.

Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 april 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 15 mei 2018.

Info: veilingnotaris.nl

Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mw. E. Deurloo.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Omdat wij geen toegang tot de woning hebben verkregen zijn de opgegeven maten conform de BAG.
Overdracht Status Geveild/Verkocht bij inschrijving Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement Portiekflat Bouwperiode 1960-1970 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging In woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 80 m² Inhoud 240 m³ Aantal kamers 3 Aantal woonlagen 1 woonlaag Balkon Ja Energie Isolatie Gedeeltelijk dubbel glas Eigendom Eigendom Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Inpandig Parkeergelegenheid Garage Geen garage Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Slecht, Matig Onderhoud buiten Slecht, Matig Huidig gebruik Woonhuis Huidige bestemming Woonhuis Kadaster: H 1251 VLAARDINGEN Oppervlakte 0 m² Lasten € 85,31 per jaar
U kunt de brochure hier downloaden

Doorsturen

Gebruik het onderstaande formulier om deze woning door te sturen.
Uw gegevens
Gegevens ontvanger
Opmerkingen

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Doorsturen

Deze woning wordt doorgestuurd naar de door u opgegeven gegevens.